Foreningen / Medlemmer Side

Medlemmer Side

Næste nummer af Bladet, februar udgav, udkommer i uge 6
 
Næste arrangement:
 
Forårstur 21. maj
 
 

Alle kan skrive i

BLADET

Har du en historie, en oplevelse eller blot lidt stof til eftertanke som du gerne vil bidrage med i BLADET, skal du tage kontakt med bladudvalget.
Det kan du også gøre hvis du har ris/ros til BLADET eller denne hjemmeside.

Du behøver ikke selv skrive din historie. Vi kommer gerne til dig og lytter og skriver det ned for dig.
 
Bladudvalg består af:
 
Ingolf Hansen
Redaktion og journalism
 
Carl Christian Hansen
Redaktion
 
Patrick Esplat
Layout Bladet og webmaster