Formandens Hjørne

Kære medlemmer.
 
Vi glæder os, til det aktuelle foredrag af Bo Michael Hansen og undertegnet, der kommer og fortæller om arkivet i Herfølge, 50 år siden.

Så mød op i Herfølge sognegård. 
Torsdag den 22. november, kl. 19.
 
 
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsesformand
Søren S. Mathiesen

Sidst nyt

- Opfordring til at skrive i Bladet Klik Her
 
- Skovbos november bustur Klik her

Kommende Arrangementer

I forbindelse med Herfølge arkivs 50 års jubilæum, er der foredrag i Herfølge sognegård, torsdag den 22. november, kl. 19