Formandens Hjørne

 

Sidst nyt

- Opfordring til at skrive i Bladet Klik Her
 

Kommende Arrangementer

På grund af Corona pandemi, og smitten risici, er alle arrangementer i foreningen aflyst.
 
Næste Blad planlagt til marts 2021.