Formandens Hjørne

Kære medlemmer.
 
Nu er det tiden til vores sommertur, og det bliver søndag den 26. august.
Turen går omkring Risby og vikingelandsby. Læs mere i den næste udgave af "Bladet".
 
 
På bestyrelsens vej ønsker jeg alle en god sommer.
 
 
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsesformand
Søren S. Mathiesen

Sidst nyt

- Opfordring til at skrive i Bladet Klik Her

Kommende Arrangementer

Sommertur 2018.
Den 26. august går turen til Tåstrup hvor vi besøger bl.a. vikingebroen