Formandens Hjørne

Kære medlemmer,

Vi er nu inde i 2020, og jeg ser frem til at medlemmer af Lokalhistorisk Forening vil komme med bud på aktiviteter og turforslag, som kan fange interesse og engagement for den lokalhistoriske verden.
 
Det er vigtigt for foreningen og os alle, at medlemmer støtter op og møder frem til arrangementerne, så vi også fremover styrker fællesskabet i foreningen.
 
Medlemmers ideer til gode og inspirerende ture / besøg / foredrag m.m. er af stor værdi og vigtighed.
 
Til Jeres orientering skal jeg oplyse om, at arkivleder Lene Renault pr. 01.02.20 fratræder sin stilling.
Vi takker Lene Renault for et godt samarbejde og ønsker hende alt godt fremover.
 
Der arbejdes på at få ansat en ny arkivleder i foråret / sommer 2020.
 
Jeg håber på et godt fremmøde til vores generelforsamling den 3. Marts.
 
 
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsesformand
Søren S. Mathiesen

Sidst nyt

- Opfordring til at skrive i Bladet Klik Her
 

Kommende Arrangementer

Generalforsamling 2020.
 
Tirsdag 3. marts 2020, kl. 19, Herfølge sognegård