Formandens - Næstformandens Hjørne

Bestyrelsen har siden sidste bestyrelsesmøde i oktober måned 2020 kun været i kontakt med hinanden via mail og telefon. I forbindelse med fremstilling og distribution af BLADET har en del af bestyrelsen dog været samlet.

Vi har endvidere fået ny kasserer, da Torben, med henvisning til sit helbred, har trukket sig fra bestyrelsen. Men han har afsluttet regnskabet for 2020 på eksemplarisk vis.

Ny kasserer er Arne Hansen, der blev valgt til bestyrelsen ved sidste generalforsamling.

Apropos BLADET så handler det lokalhistoriske bidrag i dette nummer om Herfølge Frøhandel.

Vi skal opfordre alle, der modtaget marts nummeret af BLADET, til at betale kontingent for 2021. De, der uden at have betalt kontingent i 2020, men som alligevel modtager dette nummer, har vi en forhåbning om, vil betale kontingent for 2021.

Med dette skridt håber vi at kunne fastholde så mange medlemmer som muligt. Foreningen har i 2020 ”mistet” 1/3 del af sine medlemmer. 

Bo Michael Hansen

Sidst nyt

- Opfordring til at skrive i Bladet Klik Her

 

Foreningen har netop omdelt Bladet for marts 2021.

 

Har man ikke modtaget Bladet for marts, men ønsker et eksemplar - så kontakt venligst kasser Arne Hansen.

 

Kommende Arrangementer

På grund af Corona pandemi, og smitte risici, er alle arrangementer i foreningen aflyst indtil videre.