Næstformandens Hjørne

Lokalhistorisk Forening for Herfølge og Sædder sogne blev stiftet for 40 år siden, men bestyrelsen har i jubilæumsåret ikke planer om en fejring af begivenheden. Men en artikel i næste nummer af BLADET arbejdes der på. Den bedste gave til jubilaren må alt andet lige være, at medlems-tallet finder tilbage til niveauet før Covid 19 pandemien. Vi har mistet omkring 1/3 af medlemmerne, men en del af de medlemmer vi derudover så ud til at ville miste, er vendt tilbage. Det har derfor været den rigtige strategi at sende BLADET til ”restanterne”. Vi havde i begyndelsen af året, ja allerede året før, gjort os nogle overvejelser om i anledning af Herfølge Boldklubs 100-års jubilæum i juni måned i år, sammen med boldklubben, biblioteket og arkivet, at få stablet forskellige arrangementer på benene i form af udstillinger, foredrag og artikler. Der har umiddelbart været meget stille rundt omkring angående sådanne arrangementer. Vi vil derfor i foreningen holde et foredrag i november måned om Herfølge Boldklubs 100-årige historie, dette vil blive nærmere omtalt i næste nummer af BLADET. Der vil endvidere i september måned blive arrangeret en aftentur i forfatteren Martin A. Hansens tegn. Turen er omtalt i dette nummer af BLADET. BLADET er bestyrelsens vigtigste kommunikationskanal til medlemmerne og i dette augustnummer bringes der endvidere første del en længere beretning om Herfølge Boldklubs historie, da klubben fyldte 100 år i juni måned i år. Desuden bringes en omtale af ”Præste Boligens Hestehave” i Herfølge. Da kun de færreste har styr på 1600-1700 tallets Herfølge, gives der her den servicemeddelelse, at den nævnte hestehave er identisk med den i dag meget omtalte ”Præsteskov”.

Bo Michael hansen

 

Sidst nyt

- Opfordring til at skrive i Bladet Klik Her

 

Foreningen har netop omdelt Bladet for august 2021.

 

Har man ikke modtaget Bladet for august, men ønsker et eksemplar - så kontakt venligst kasser Arne Hansen.

 

Kommende Arrangementer

Foreningen er nu ved at starte op igen efter coronaen.

 
BLADET for august er lige udkommet.
 
Foreningen arrangerer torsdag den 23. september 2021 en lille aftentur i bus med fortælling om
Martin A. Hansen.
 
Turen starter ved Herfølge Kirke kl. 17.30 - pris kr. 75,- pr. person.
 
Efter busturen er der kaffe og kage i Sognegården.
 
Tilmeldng til Bo Michael Hansen telefon 61 28 72 12