Formandens Hjørne

Kære medlemmer.
 
   Bestyrelses næste møde: torsdag 7. december
 
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsesformand
Søren S. Mathiesen

Sidst nyt

- Opfordring til at skrive i Bladet Klik Her

Kommende Arrangementer

Foredrag herfølge sognegård, torsdag den 23. november, kl. 19.
Søren Erik Jørgensen fra Østsjællands Jernbaneklub fortæller om Køge-Ringstedbanen.
Pris: 20 kr.