Formandens Hjørne

Kære medlemmer.
 
Det er med stor sorg at vi har modtaget budskabet om vores ven og bestyrelsensmedlem, Klavs W. Pedersen, er sovet stille ind.

Vi vil savne en god ven og engageret kasserer, og vores tanker går til hans kone og familie
 
Æret være hans minde.
 
 
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsesformand
Søren S. Mathiesen

Sidst nyt

- Opfordring til at skrive i Bladet Klik Her

Kommende Arrangementer

Forårstur 2018. Datoen kommer i maj udgave af Bladet