Formandens Hjørne

Kære medlemmer.
 
   Bestyrelses næste møde: Onsdag 11. oktober
 
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsesformand
Søren S. Mathiesen

Sidst nyt

- Opfordring til at skrive i Bladet Klik Her

Kommende Arrangementer